Stránky o menopauze

Ochrana údajů

Váš přístup na tyto stránky, jejich použití a použití jejich obsahu bude podléhat zákonům České republiky a bude interpretováno v souladu s nimi.

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou prodávány, zapůjčovány nebo jinak poskytovány třetím stranám. Osobní údaje nebudou použity pro přímý marketing bez předchozího upozornění na tuto možnost a bez Vašeho výslovného souhlasu. K těmto údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci.


Projekt je podporován edukačním grantem společnosti NovoNordisk Ochrana údajů Právní prohlášení Kontakt
Datum poslední aktualizace 16.12.2015, HRT_6/15 © 2016 Forinel Trading SE